اردستان – مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: چهار میلیون و ۲۵ هزار نفر در استان اصفهان واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند که تاکنون برای بیش از سه میلیون و ۵۶۰ هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است.

به گزارش انتهاج، حسین غفرانی کجانی در جلسه تودیع و معارفه رئیس ثبت احوال شهرستان اردستان، با بیان اینکه ۸۹ درصد مردم استان اصفهان کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند، اظهار کرد: امیدواریم ۱۱ درصد از جمعیت باقی مانده با مراجعه به مراکز مجاز نسبت به دریافت کارت ملی خود اقدام کنند.

وی افزود: افرادی که برای دریافت کارت ملی هوشمند خود اقدام کرده ولی هنوز کارت به دستشان نرسیده است باید رسید ممهور به مهر ادارات ثبت، دفاتر پیشخوان و پست را برای دریافت خدمات همراه ببرند و کارت ملی نمونه قدیم دیگر برای هیچ اداره ای قابل قبول نیست.

غفرانی کجانی در ادامه یادآور شد: از سال ۱۳۶۵ که به سیاست های تنظیم خانواده پاسخ مثبت داده، رشد جمعیت استان رو به کاهش بوده و در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که وارد فاز سالمندی شویم.

از هر ۱۰ نفر در استان اصفهان یک نفر سالمند هستند

وی ادامه داد: از هر ۱۰ نفر در استان اصفهان یک نفر سالمند هستند و با این شیب تند کاهش جمعیت، با ورود موج عظیم جمعیت دهه شصت شاهد سالمندی ۳۰ درصدی در استان اصفهان خواهیم بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه انتخابات، نمادی از توسعه و شعور سیاسی مردم و نوعی از قدرت نمایی نظام در برابر هجوم و توطئه بیگانگان بوده است، خاطر نشان کرد: مردم در تمام انتخابات ها شرکت داشته و درخواست های خود را از مسئولان عنوان کرده اند و این بار هم مشارکت عظیمی را خواهند داشت.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: اداره ثبت احوال استان اصفهان در تمامی جنبه های برگزاری فرآیند انتخابات که مرحله اول آن احراز هویت است ساز و کارهای لازم را فراهم کرده است.

۱۰۴ دفاتر خدماتی در استان اصفهان به مردم خدمات کارت ملی هوشمند را ارائه می کنند

وی با بیان اینکه افزایش تعداد دفاتر پیشخوان برای صدور کارت ملی هوشمند در سنوات گذشته در دستور کار ثبت احوال استان اصفهان بوده است،افزود: در حال حاضر تعداد ۱۰۴ دفاتر پست، پیشخوان دولت و دستگاههای سیاردر استان اصفهان به مردم خدمات می دهند.

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان تصریح کرد: هزینه کارت ملی هوشمند در حال حاضر ۲۵۰ هزار ریال خدمات پایه دولتی است و مابقی که ۱۴۰ هزار ریال است مربوط به خدماتی است که دفاتر دریافت می کنند.

در پایان جلسه ناصر خرسند به عنوان رئیس جدید ثبت احوال شهرستان اردستان معرفی و از خدمات علیرضا یوسفی فرد تقدیر شد.