اصفهان – رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان از صدور کارت تردد برای افراد دارای معلولیت شدید در این استان خبر داد.

به گزارش انتهاج، کوروش محمدی با اشاره به اینکه شورای اسلامی پنجم در تلاش برای رسیدن به شهر زیست پذیر برای تمام شهروندان است گفت: در راستای رسیدن به هدف شهر زیست پذیر طرح رایگان شدن هزینه حمل و نقل شهری برای افراد دارای معلولیت شدید اجرا می شود.

این عضو شورای شهر با اعلام اینکه اتوبوس های ویژه و مجهزی برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: این عزم در شورای شهر وجود دارد تا کارت حمل و نقل عمومی رایگان برای افراد دارای معلولیت شدید برای تسهیل و سهولت تردد آنها به زودی در اختیارشان قرار داده شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر لیست این افراد تهیه شده است و در آینده نزدیک این امکانات در اختیار این افراد قرار داده خواهد شد تا بتوانند بیش از گذشته از امکانات شهری بهره مند شوند.

وی افزود: تمام هدف ما تحقق عدالت اجتماعی برای آحاد جامعه است و یکی از اهداف مدیریت شهری زمینه حضور فعال تمامی شهروندان در فضای شهری است.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی شورای شهر با برگزاری کارگروه هایی با افراد دارای معلولیت به نیازسنجی پرداخته است، تصریح کرد: در راستای رفاه حال آنها و تحقق حضور افراد دارای معلولیت در فضاهای عمومی شهری، معابر را متناسب با نیازهای آنها بهسازی کرده است.