یزد– آرای نهایی اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه های کشور توسط شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور صادر و به دانشگاه ها ابلاغ شد.

به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری آنا یزد، این آرا از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت منتشر شد.

از تعداد ۶۴ دانشکده پزشکی که مورد اعتباربخشی قرار گرفتند، صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی ۲۱ دانشگاه علوم پزشکی به مدت یک سال تایید و از میان، نام دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد یزد خود نمایی می کند.

احمد شجری رییس دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب دانشگاه آزاد یزد خبر داد: تایید صلاحیت یکساله دوره آموزش رشته پزشکی عمومی این دانشکده ابلاغ شد.

رئیس دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب واحد یزد گفت: صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی این دانشکده برای مدت یکسال تایید شد.

شجری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری آنا یزد با اعلام این خبر اظهار کرد: این دانشکده موفق به اخذ تایید صلاحیت یکساله دوره آموزش در رشته پزشکی عمومی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور شد.

وی گفت: بر اساس نامه دریافتی از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، در راستای ارتقای کیفیت دوره آموزشی دکتری پزشکی عمومی دانشکده علوم پزشکی واحد یزد ، و بر اساس بررسی نتایج و مستندات و گزارش ارزیابان دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، رای کمیته اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی این دبیرخانه در خصوص اعتبار دوره آموزشی دکتری عمومی این دانشکده به صورت”تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال” صادر شده است.

شجری افزود: این موفقیت بزرگ در پی اعتبار بخشی ارزیابان وزارت بهداشت از دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد یزد در راستای ارتقای کیفیت این دوره در کشور بر اساس بررسی نتایج و مستندات خود ارزیابی و گزارش ارزیابی بیرونی صورت گرفت، حاصل شده است.

وی در پایان ضمن تاکید بر استمرار فرآیند اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی بیان کرد: این موفقیت مرهون حمایت‌های همه جانبه ریاست دانشگاه آزاد یزد ، معاونین، رییس و کادر زحمتکش درمان بیمارستان‌ شاه ولی، همه همکاران در حوزه ستاد و دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب و بویژه کار گروه اعتبار بخشی معاونت آموزشی، تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یزد رقم زده شده است.