بجنورد – مدیرکل صنعت،معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: با نظارت فنی و مشارکت معاون عمرانی استاندار به یک جمع بندی رسیدیم که توانستیم اعتبارات سفر مقام معظم رهبری را تا ریال آخر جذب کنیم.

به گزارش انتهاج به نقل از مهر ، رضا فیروزه بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای معادن خراسان شمالی گفت: در ۲۶ فروردین ماه ۹۸ مصوباتی داشتیم که در پی این مصوبات مقرر شد اعتباراتی که از سفر مقام معظم رهبری جهت ارتقاء شاخص ها تعریف شده را جذب کنیم.

وی ادامه داد : در سال گذشته چند مکاتبه داشتیم و از آن جایی که سازمان با سرپرستی اداره می شد و مجال جذب اعتبارات وجود نداشت، طی مقررات، سازمان با سرعت پیگیر جذب اعتبارات شد.

وی افزود: در راستای دستور استاندار، جلسه ای در دفتر حوزه فنی معادن داشتیم که تصمیم بر این شد تا معادنی که این همراهی را شروع کردند مشمول جذب اعتبار می شوند.

فیروزه با اشاره به معدن آلبلاغ اسفراین که در منطقه حفاظت شده ساریگل قرار گرفته تصریح کرد: در خصوص موضوع آلبلاغ موفق شدیم در راستای تصمیمات شورای تامین، بازدید هایی انجام دهیم که این بازدید ها به صورت جمعی انجام گرفت و باعث جلوگیری از برداشت های غیر مجاز شد و طی مکاتباتی که انجام گرفت، مقرر شد معدن آلبلاغ به صنعت، معدن و تجارت واگذار شود.