به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد_ ایرنا_ فرماندار از اسفراین گفت: براساس توافق اولیه با مدیران واحدهای بزرگ صنعتی شهرستان ، این واحدها در اجرای مسوولیت های اجتماعی۱۹۰ میلیارد ریال به طرح های توسعه ای در اسفراین کمک می کنند .