یزد- معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد بر ضرورت به‌کارگیری تمام ظرفیت برای جهش تولید با حفظ حقوق کارگران و حمایت از تداوم فعالیت کارفرمایان تاکید کرد و افزود: به کارگران اطمینان می‌دهیم ‌همه ظرفیت‌ها و ابزار قانونی را برای حمایت از آنها به کار گیریم تا معوقات حقوق و نارضایتی‌های آنها به حداقل برسد.

به گزارش انتهاج، احمد ترحمی افزود: مشکلات کارگری باید به صورت مصداقی دقیق و کارشناسی شده به کمیسیون کارگری اعلام شود تا رفع این موارد در دستورکار قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما نیازمند آمار و گزارش تحلیلی همراه با ارائه راهکار دقیق هستیم و لازم است تحلیلی از سال گذشته و دورنمایی از سال‌جاری با توجه به شعار سال ، دوران پسا ‌کرونا و تداوم و تشدید تحریم‌ها داشته باشیم.

رییس کمیسیون کارگری یزد بر ضرورت به‌کارگیری تمام ظرفیت برای جهش تولید با حفظ حقوق کارگران و حمایت از تداوم فعالیت کارفرمایان تاکید کرد و افزود: به کارگران اطمینان می‌دهیم ‌همه ظرفیت‌ها و ابزار قانونی را برای حمایت از آنها به کار گیریم تا معوقات حقوق و نارضایتی‌های آنها به حداقل برسد.

ترحمی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط خطیر کشور، تحریم‌های هوشمند و حداکثری اعمال‌شده، تبعات بیماری کرونا، حوادث غیرمترقبه شامل  سیل و زلزله و تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها از جامعه کارگری ‌انتظار داریم نهایت توان خود را در خدمت تولید و جهش تولید قرار دهند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، خواستار تقویت و تکمیل تشکل‌های کارگری و حداکثر تعامل و تفاهم بین کارگران و کارفرمایان شد و گفت: راهبرد و سیاست بنیادین کشور که تولید ملی و جهش تولید است محور برنامه‌ها و سیاست گذاری های مدیریت ارشد است.

جانشین ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا با گرامیداشت روز کار و کارگر ‌ادامه داد: از اینکه امسال به‌دلیل شیوع بیماری کرونا برگزاری مراسم روز کارگر به صورت تجمعی وجود ندارد از جامعه کارگری عذرخواهی می‌کنیم.

ترحمی در پایان گفت: از سوی خانه کارگر و تشکل ‌ای کارگری برنامه‌های روز کارگر به صورت مجازی و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برگزار شود و بر پیگیری و در دستورکار قرار گرفتن مطالبات جامعه کارگری استان از مجاری ذیربط تاکید نمود.