یزد- بررسی ابعاد تأثیر کرونا بر حوزه‌ آب در نشست کانون تفکر آب دانشگاه یزد و با محوریت بحران کرونا و آب با هدف بررسی این موضوع به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش انتهاج، سعید عطار دبیرکانون های تفکر دانشگاه یزد، دکتر علی اصغر سمسار یزدی دبیر کانون‌ تفکر آب دانشگاه و دکتر حسین ملکی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با اشاره به شیوع جهانی بحران کرونا و شرایط خاص حاکم بر کشور و استان بر ضرورت حضور و اثرگذاری کانون‌های تفکر دانشگاه در مدیریت هرچه بهتر این معضل و ارائه‌ راهکارهای منطقی و کارشناسی شده تاکید کردند.

دبیرکانون‌ تفکر آب دانشگاه یزد در این نشست گفت: یکی از اهداف تأسیس کانون‌های تفکر در دانشگاه یزد ایفای نقش بیش‌تر در چالش‌های مبتلا به استان می‌باشد بنابر این نه تنها کانون آب که سایر کانون‌ها نیز موظف می‌باشند در شرایط کنونی استان نقش مؤثری ایفا کنند؛  باتعمق بیش‌تر به این پرسش بپردازیم که آیا ویروس کرونا از طریق آب و فاضلاب نیز منتقل می‌شود؟

دکتر علی اصغر سمسار یزدی افزود: باتوجه به اینکه سازمان های ملی و بین المللی و آژانس های مختلف به این موضوع پرداخته اند خوب است که در کانون تفکر این مطالعات و اقدامات بررسی و در صورت نیاز مورداستفاده واقع شود و نهایتا چارچوب پژوهشی با مرور بر تجربیات ملی و منطقه ای و جهانی و اتخاذ رویکردهای مناسب به دانشگاه و نهادهای مربوطه ارائه شود.
همچنین دکتر حسین ملکی نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه یزد با اشاره به ناکافی بودن شناخت علمی ویروس کرونا و کارهای انجام شده توسط مؤسسات مختلف در این زمینه گفت: بهتر است در کانون تفکرآب جمع بندی از کارهایی که در این زمینه تاکنون در جهان صورت گرفته داشته باشیم و علاوه بر این باتوجه به شرایط آب هوایی یزد و شائبه هایی که درمورد امکان گسترش بیماری در صورت استفاده از کولرگازی وجود دارد به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ دهیم که استفاده از کدام نوع وسیله ی سرمایشی در این شرایط مناسب تر است.