به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا-مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان شمالی گفت: ضریب نفوذ بیمه کشاورزی در استان با وجود فعالیت چند دهه ای صندوق بیمه این بانک، پایین است و تاکنون تولیدکنندگان استقبال خوبی از آن نداشته اند.