بجنورد - استاندار خراسان شمالی گفت: برای اجرای طرح انتقال صنوف مزاحم در استان نیازمند حلقه های بهم پیوسته هستیم و ضمانت اجرایی برای این طرح الزامی است.

بجنورد – استاندار خراسان شمالی گفت: برای اجرای طرح انتقال صنوف مزاحم در استان نیازمند حلقه های بهم پیوسته هستیم و ضمانت اجرایی برای این طرح الزامی است.

به گزارش انتهاج، دکتر محمد علی شجاعی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: برای اجرای این طرح صرف اختصاص زمین کافی نیست زیرا با این انتقال باید شرایط کسب و کار و منافع کسبه ها سنجیده شود.

وی در ادامه با تاکید بر حضور بخش خصوصی در استان و توسعه سریع تر استان افزود: نباید راه ورود سرمایه گذاران به این استان بسته شود.

شجاعی با بیان اینکه نگاه ما به سرمایه گذار در سطح کشور خوب نیست، خاطر نشان کرد: مشکلات بسیاری را سر راه این سرمایه گذاران قرار می دهیم تا خودشان به تنهایی آنها را حل کنند به طوری که هر بلایی خواستیم بر سر سرمایه گذار آورده ایم.

وی ادامه داد: نگاه ما باید به منافع استان باشد با این نگاه باید مشکلات سرمایه گذاران را حل کرد، بدون اینکه آنان را درگیر قوانین دست و پاگیر در دستگاه های اجرایی کنیم.

شجاعی خطاب به مدیران حاضر در این نشست گفت: بارها تذکر داده ام که در راستای آبادانی استان تلاش شود، پس باید سرمایه گذار را رها کرد تا امور خود را سریع تر پیش ببرد.

وی خطاب به راه و شهرسازی استان اظهار کرد: هیچ شکایت یا گره ای در راه و شهرسازی برای سرمایه گذاران نباید وجود داشته باشد.

استاندار خراسان شمالی در پایان تصریح کرد: مدیران متولی در پیشبرد عملکردشان باید در چارچوب قوانین و مقررات و در همان اداره خود آن را حل کنند و به هیچ عنوان به مشکلات نگاه شخصی نداشته باشند