یزد-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با تبیین نقش فرهنگ سازی در حفظ منابع آب استان گفت: طرح سپاس آبی که در سال‌های اخیر در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای قرار گرفته از اقدامات اثربخشی است که با معرفی الگوهای برتر مدیریت مصرف آب می‌تواند نقش چشمگیری در حفظ این منابع داشته باشد.

به گزارش انتهاج، محمدمهدی جوادیان‌زاده در نشست شورای حفاظت منابع آب ابرکوه افزود: برخوردار نبودن از الگوهای موثر در کاهش مصرف آب از مشکلات موجود برای حراست از منابع است و اگرچه همیشه مردم را به مدیریت مصرف و صرفه‌جویی تشویق کرده ایم اما کمتر الگوی موثری در این زمینه معرفی شده است.

وی با تاکید بر حرکت به سمت شناسایی الگوهای برتر مصرف آب خاطر نشان کرد: استان یزد از الگوهای موفق بسیاری برخوردار است زیرا مردم این استان از گذشته با فرهنگ مدیریت مصرف آشنا هستند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد به بیان اینکه وضعیت منابع آبی استان و شهرستان ابرکوه طی سال های اخیر وضعیت بحرانی یافته، اظهار کرد: آبخوان های استان به شدت رو به زوال و برای حفظ این منابع باید بیش از پیش نسبت به مدیریت آن توجه شود.

جوادیان زاده با تاکید بر ترویج کشت محصولات کم آبخواه  تصریح کرد:  در چنین شرایطی اجرای طرح های تعادل بخشی در کنار فرهنگ سازی تنها نسخه نجات بخش منابع آب ابرکوه و سایر مناطق استان است.

اراضی قابل کشاورزی ابرکوه  ۲۰ هزار هکتار است که به علت کم آبی و تداوم ۲ دهه پدیده خشکسالی ۱۵ هزار هکتار آن به کشت محصول کشاورزی اختصاص دارد که از این میزان هشت هزار هکتار به باغ‌های میوه و هفت هزار هکتار آن هم به اراضی زراعی اختصاص دارد.

۴۰ درصد اشتغال شهرستان وابسته به فعالیت‌های کشاورزی، دامداری و دامپروری است و هشت هزار خانوار از این طریق امرار معاش می‌کنند.

۱۴۰ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز حوزه کشاورزی ابرکوه به مدت ۱۰ ماه از ۶۶۲ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و ۱۳ رشته قنات استحصال و با این میزان آب از سطح ۱۵هزار هکتارسطح زیرکشت، سالانه ۲۰۰ هزار تن محصول کشاورزی و دامی تولید که بخشی از آن در بازار استان‌های همجوار و کشورهای حوزه خلیج فارس عرضه می شود.