معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار از اجرای طرح ملی فیبر نوری در برخی از مناطق روستایی شهرستان اسفراین خبر داد.

به گزارش انتهاج، محمدعلی تاجی، در جلسه هماهنگی اجرای طرح ملی فیبر نوری روستایی گفت: در راستای ایجاد دسترسی عموم مردم به شبکه ملی اطلاعات و با هدف افزایش اشتغال و توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات برای افزایش رفاه روستاییان این طرح اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: نصب دکل تلفن همراه و جانمایی مناسب آن باعث حل مشکلات آنتن دهی بخش اعظمی از مناطق روستایی شهرستان خواهد شد.

بخشدار مرکزی اسفراین نیز با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در روستاها افزود: این طرح در محور ایرج تا سنخواست وکلاته بام تا خرق در بازه زمانی دوماه انجام خواهد شد که لازم است دهیاران این روستاها جهت نصب شبکه فیبر نوری با ادارات متولی نهایت همکاری را داشته باشند.

گفتتی است در این جلسه مدیران دستگاههای خدمات رسان، تعدادی از دهیاران و رئیس و شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی نیز حضور داشتند.

بر پایه این گزارش قرار است اجرای طرح ملی فیبر نوری از بیستم همین ماه انجام شود.