ارومیه  – رئیس کمیسیون عمران، برنامه‌ریزی و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: یکی از بزرگترین مشکلات شهر ارومیه عدم اجرای کمیسیون ماده ۵ در بحث بافت تاریخی و فرسوده است.

به گزارش انتهاج، عادل فتاحی با بیان اینکه بافت فرسوده شهر ارومیه هنوز احیا نشده و مشکل اجتماعی در مرکز شهر ایجاد کرده است، اظهار کرد: مساحت بیشتر شهر ارومیه را در حدود ۴۰۰ هکتار بافت تاریخی شهر به خود اختصاص داده است که این امر موجب رکود اقتصادی شهرداری و نارضایتی شهروندان شده است.

وی با بیان اینکه توجه ویژه دولت به موضوع کمیسیون ماده ۵ و بازنگری طرح تفصیلی شهر ارومیه، افزود: یکی از فرصت های شهر ارومیه ، اراضی پادگان و لشکر ۶۴ ارومیه است و باید بعنوان یک فرصت به نسلهای آینده نگاه شود.

فتاحی با بیان اینکه همه معابر پادگان در راستای کاهش بار ترافیکی و کاهش آلودگی های زیست باید بصورت پیاده راه ساخته شود، خاطر نشان کرد: طرحهای جامع شهرها یکی از اسناد مهم شهرها است، امروز گسترش شهرها باید بصورت عمومی انجام گیرد.

رئیس کمیسیون عمران، برنامه‌ریزی و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: تعیین و تکلیف پروژه تله کابین شهر ارومیه از سوی مسئولان با نگاه ارومیه ۲۰۲۰ انجام می شود و امیدواریم با اتمام این شهر شاهد رونق گردشگری در ارومیه باشیم.

وی با بیان اینکه شهرداری ارومیه برای مدیریت شهری نیازمند درآمد پایدار و مساعدت های لازم است، یادآور شد: امروز تنوع قومی در شهر ارومیه یک فرصت بوده اگر از این فرصت استفاده بهینه نشود چالش های زیادی بوجود می آورد.