مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت: عملیات ساخت پیست اسب دوانی باغلق قبل از استانی شدن خراسان شمالی آغاز شده است و هنوز عملیات ساخت این پروژه به پایان نرسیده است.

به گزارش انتهاج، کوروش بهادری مهمترین مشکل تکمیل  پروژه پیست اسب دوانی باغلق در شهرستان مرزی راز و جرگلان را مسافت زیاد این پروژه با مسیر اصلی عنوان کرد و گفت: این امر سبب شده تا انتقال امکاناتی همچون انشعابات آب، برق و گاز با انجام هزینه های خیلی زیادی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه مسافت بیشتر اعتبارات تعلق گرفته را می بلعد، ادامه داد: از سوی دیگر این پروژه در مکانی سیل گیر جانمایی شده و در حال ساخت است.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه به حدود سه میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: تا کنون این پروژه ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

کوروش بهادری در توضیح ساخت پیست مذکور در بجنورد مشکل پیدا نکردن زمین مناسب برای اجرای این پروژه را عنوان کرد و ادامه داد: برای ساخت پیست اسب دوانی در بجنورد نیازمند یک زمین مناسب به حدود ۴۰ هکتار هستیم که تاکنون از سوی اداره کل راه و شهرسازی زمین هایی معرفی شده اند اما مورد قبول واقع نشده است.