بندرعباس – مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان گفت: عملیات آبخیزداری جزو ضروریات و نیازهای استانهای کم آب و جنوبی است و اجرای سازه های آبخیزداری خلق منابع آب جدید است.

به گزارش انتهاج ، امید ذاکری در هجدهمین جلسه ستاد صندوق توسعه ملی با حضور معاون آبخیزداری، روسای ستادی و رییس شهرستان بندرعباس با اشاره به اینکه آبخیزداری نوعی پدافند غیرعامل در مدیریت منابع آبی کشور است ،اظهار کرد : سازه های آبخیزداری منابع آبی کمکی برای ادامه حیات آبی کشور است و آبخیزداری نوعی پدافند غیرعامل در مدیریت منابع آبی کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به وجودبیش از ۸ هزار سازه آبخیزداری در استان افزود: این سازه ها سبب استمرار کشاورزی ، تغذیه آب چشمه ها و کمک به اکوسیستم های طبیعی می شود.

ذاکری ادامه داد : بارندگی های پیش رو پاییزه فرصت خوبی برای اثر بخشی پروژه ها و بهره گیری از ظرفیت سازه های ابخیزداری است. همه روسای ستادی و شهرستانها تلاش کنند پروژه های بیومکانیک و بیولوژیک به موقع پایان یابد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان افزود: ظرفیت ضریب رواناب بالای استان هرمزگان سبب می شود اثر بخشی پروژه ها به خوبی دیده شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به بیانات استاندار هرمزگان مبنی برضرورت توسعه عملیات آبخیزداری افزود: استانداری هرمزگان آمادگی خود را برای کمک به ساخت سازه های ابخیزداری اعلام کرده است و هر گونه کمبودها و تقاضا در زمینه احداث سازه های آبخیزداری برای اعلام به استانداری هرمزگان بررسی شود.