به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: اجرای محور بجنورد به سنخواست به مناقصه رفته و با انتخاب پیمانکار بزودی وارد مرحله عملیاتی می شود.