اسفراین - رئیس میراث فرهنگی اسفراین از آغاز مجدد عملیات اجرایی موزه باستان شناسی اسفراین خبر داد.

عبدالله سهرابی در گفت و گو با خبرنگار انتهاج گفت: عملیات اجرایی تکمیل موزه باستان شناسی و مردم شناسی اسفراین از سرگرفته شد.

وی افزود: عملیات اجرایی تکمیل موزه باستان شناسی و مردم شناسی اسفراین با اعتباری بالغ بر ۴هزار و ۵۰۰ میلیون ریال آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: احداث موزه مردم شناسی و باستان شناسی شهرستان اسفراین در زمینی به مساحت ۳هزار و ۶۰۰ متر مربع از سال ۱۳۸۷ آغاز و هم اکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.