معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: غربالگری در شهرستان مانه و سملقان و راز و جرگلان به 100 درصد رسید.

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: غربالگری در شهرستان مانه و سملقان و راز و جرگلان به ۱۰۰ درصد رسید.

به گزارش انتهاج، دکتر افشین دلشاد با اشاره به غربالگری صد درصدی در شهرستان مانه و سملقان و راز و جرگلان، آمار غربالگری در سطح استان را تا به امروز ۲۳ فروردین ماه بیش از ۹۳ درصد اعلام کرد.

وی با اشاره به غربالگری ۸۲۰ هزار و ۸۷۸ نفر در استان، درصد غربالگری در سایر شهرستان ها را اینگونه اعلام کرد: در شهرستان های بجنورد ۸۹٫۲ درصد، شیروان ۹۰٫۵۶ درصد، مانه و سملقان و راز و جرگلان ۱۰۰ درصد، فاروج ۹۴٫۲۹ درصد، جاجرم ۹۸٫۹۹ درصد، گرمه ۹۶٫۱ و اسفراین ۹۱٫۱۹ درصد غربالگری انجام شده است .

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در ادامه گفت: امیدواریم با تلاش همکاران این معاونت به زودی ۱۰۰ درصد جمعیت استان غربالگری شوند.

دلشاد با تاکید بر اینکه از تعداد جمعیت غربالگری شده در استان ۶۰۷۹ نفر نیاز به استراحت در منزل داشته اند، افزود: نتیجه غربالگری انجام شده در سطح استان نشان داده که تاکنون ۸۲۱ هزار و ۴۳۹ نفر که ۹۲٫۸۱ درصد جمعیت استان را شامل می شود غربالگری شده اند.