یزد- رئیس گروه تشکیلات و بهبود روش‌های شرکت برق منطقه‌ای یزد با بیان اینکه روش فراخوان عمومی به عنوان شیوه جدید انتخاب و انتصاب مدیران این شرکت برگزیده شده است، فرایند این روش را تشریح کرد.

به گزارش انتهاج یزد به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد، مریم زارع گفت: به منظور افزایش انگیزه و ایجاد فضای برابر برای رشد و ارتقاء، انتخاب و انتصاب مدیران به روش فراخوان تعیین گردید.
وی تدوین و اجرای فرایند انتصابات شرکت برق منطقه‌ای یزد را بر عهده معاونت منابع انسانی این شرکت دانست و ادامه داد: ابتدا با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از توانیر یک دستورالعمل داخلی توسط گروه تشکیلات و بهبود روشها تهیه و با نظر معاون و کارشناسان حوزه منابع انسانی شرکت، نهایی شد.
زارع با اشاره به این‌که روش اجرای این دستورالعمل برای اولین بار در تعیین مدیر دفتر فنی انتقال انجام شد، افزود: پس از اعلام فراخوان، در مرحله اول ۱۵ نفر از افراد مشمول، برنامه های خود را ارائه کردند و پس از طرح در کمیته با نظر کلیه اعضاء ۵ نفر انتخاب شدند.
وی ادامه داد: کمیته انتخاب و انتصاب مدیران، با افراد منتخب مصاحبه و بر اساس شاخص‌های اختصاصی، پس از ارزیابی و ثبت امتیازات، ۳ نفر را انتخاب کردند.
زارع همچنین افزود: پس از هماهنگی با کلینیک مدیریت شرکت توانیر، از ۳ همکار منتخب تست شخصیت و استعدادسنجی و همچنین مصاحبه گرفته شد و نتایج به مدیرعامل اعلام تا از میان افراد پیشنهادی یک فرد انتخاب شود.
وی بیان کرد: در نهایت پس از مصاحبه مدیرعامل، سیف‌الله افضلیان تبار به عنوان مدیر جدید دفتر فنی انتقال شرکت منصوب شد.
زارع ادامه داد: در حین اجرای فرایند انتخاب مدیر دفتر فنی انتقال؛ جلسات مربوط به انتخاب مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت برگزار و در مرحله اول برنامه‌های ۱۸ نفر شرکت کننده بررسی و ۵ نفر انتخاب و مصاحبه شدند و سپس ۳نفر برگزیده برای شرکت در طرح تامین مدیر به کلینیک مدیریت معرفی گردیدند و در نهایت پس از دریافت نتایج، سیدعباس حسینی به عنوان مدیر امور دیسپاچینگ و مخابرات شرکت منصوب شد.
گفتنی است، ضمن آسیب‌شناسی برای یافتن مشکلات احتمالی روش فراخوان و اعمال تغییرات مورد نیاز این فرایند، اجرای این فرایند برای ۳ پست رئیس اداره و یک پست کارشناس مسئول در دست اقدام می‌باشد.