به گزارش انتهاج، حسین ابراهیمی نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور در امر برگزاری آزمون های سراسری و مدیر آموزش و پرورش اسفراین با اشاره به اینکه امسال در اسفراین، هزار و ۶۰۹ داوطلب زن و هزار و ۹۳ داوطلب مرد در آزمون سراسری شرکت می کنند، افزود: ۸۴۵ داوطلب در گروه علوم انسانی، ۲۴۸ داوطلب در گروه ریاضی و فنی، ۳۱۵ داوطلب در گروه هنر، ۹۵۰ داوطلب در گروه علوم تجربی و ۳۴۴ داوطلب در گروه زبان های خارجه در کنکور سراسری امسال رقابت می کنند.

به گفته وی، کم ترین داوطلب کنکور سراسری امسال در اسفراین مربوط به گروه علوم ریاضی و فنی با ۲۴۸ داوطلب و بیش ترین شمار داوطلبان مربوط به گروه علوم تجربی با ۹۵۰ داوطلب است.

آنطور که او گفته است: کنکور سراسری امسال در اسفراین روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه ۹ تا ۱۲ تیر در ۵ گروه آزمایشی و فقط در نوبت صبح به میزبانی ۱۹ حوزه اجرایی برگزاری آزمون برگزار خواهد شد.