یزد– در اولین جلسه هیات مدیره خانه مطبوعات کشور، با اکثریت آرا مازیار هوشمند به عنوان مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور و فرزاد فیضی مدیر خانه مطبوعات یزد به عنوان قائم مقام مدیرعامل خانه مطبوعات کشور انتخاب و معرفی شدند.

‎به گزارش انتهاج، در  این جلسه ساسان شیخی از مازندران رئیس هیات مدیره خانه مطبوعات کشور و عباس زاده از البرز نایب رییس، فرزاد فیضی از یزد دبیر و قائم مقام مدیرعامل، عزیزاله نظری از تهران خزانه دار و اسد بابایی از آذربایجان شرقی سخنگو خانه مطبوعات کشور انتخاب شدند.