به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

فرماندار اسفراین گفت: بر اساس آخرین بررسی ها از این موضوع از ۲ فرد دریافت واکسن خارج از نوبت درخانه سالمندان شهرستان، غیر مشمول بودن دریافت واکسن برای یک نفر تایید شد.

مهدی کرامتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در بررسی های انجام شده از احتمال تخلف ۲ فرد از اعضای خانواده موسس مرکز نگهداری سالمندان اسفراین ، یک نفر از این افراد که پدر موسس مرکز بوده علاوه بر کار حسابداری کار پدر یاری این مرکز را نیز انجام می دهد که ازنظر دانشکده علوم پزشکی مجاز به دریافت واکسن کرونا سهیمه خانه سالمندان تشخیص داده شد.

وی افزود : نفر دوم نیز بر اساس بررسی های علوم‌پزشکی اسفراین ارتباط مستقیم با مرکز سالمندان نداشته است و اگر چه دوز اول واکسن را دریافت کرده ولی تزریق دوز دوم واکسن برای این فرد انجام‌ نمی گیرد.
فرماندار اسفراین تصریح کرد: هیچ سهمیه از واکسن سالمندان این مرکز کسر نشده و همه کارکنان و سالمندان این مرکز واکسن را دریافت کرده اند.

کرامتی خاطر نشان کرد : در مصاحبه روز گذشته هم بر احتمال تخلف و در دست بررسی بودن تعداد افراد مرتبط در این موضوع اعلام و منتشر شده بود اما برخی رسانه ها دریافت و برداشت خود از خبر را انعکاس داده بودند.
وی افزود: حساسیت در این موضوع و پیگیری و نشان می دهد نطارت بر این روند دقیق است و از کوچکترین تخلف ها چشم پوشی نمی کنیم.

در حالی فرماندار به عنوان رییس ستاد کرونا تخلف آین مرکز سالمندان را تایید کرد،ربیس اداره بهزیستی شهرستان نکرد .

زهرا رمضانی که نظارت برواکسن کرونا را بر عهده دارد واین تخلف زیردست این اداره رخ داده گفت که تزریق واکسن به تمام افراد این مرکز قانونی است.

طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی تاکنون در این استان سه هزار و ۶۲۰ نفر واکسن کرونا دریافت کردند.