اصفهان – معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان از فعالیت ۳ مرکز فعال پایگاه خدمات اجتماعی در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش انتهاج ، مجتبی ناجی با اشاره به فعالیت پایگاه های خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه نشین ، گفت : سه مرکز پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق جوی آباد، حصه و ارزنان به فعالیت مشغول هستند.

وی اظهار کرد : این مراکز به صورت نمونه در این سه محله به فعالیت مشغولند تا سلامت اجتماعی در این محلات ساماندهی شود و سپس در سایر محلات اصفهان هم دایر شود.

وی با اشاره به بحرانی نبودن وضعیت حاشیه نشینی در شهر اصفهان افزود : حاشیه نشینی محدود به مناطق حاشیه ای در شهر نمی شود و ممکن است مناطق اصلی در شهر را هم درگیر کند.

وی با بیان اینکه تخمین زده می شود ۵۰۰ نفر در مناطق حاشیه ای زندگی می کنند، افزود: با توجه به فقر و کمبود امکانات رفاهی حاشیه نشین ها در معرض آسیب های اجتماعی هستند.

ناجی با تاکید بر نیاز تمام محلات اصفهان به پایگاه‌های سلامت اجتماعی خاطر نشان کرد : با شناسایی آسیبهای اجتماعی و نیازسنجی ساکنان هر محله می توان نوع خدمات پایگاه های سلامت اجتماعی را تعریف کرد و نیاز است که در مناطق برخوردار هم پایگاه های خدمات اجتماعی دایر شود.