اسفراین– معاون سیاسی،اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان شمالی در نشست با فعالین سیاسی شهرستان اسفراین برلزوم مشارکت همه جانبه گروهها، احزاب و جریانهای سیاسی شهرستان در انتخابات پیش رو تاکید کرد و گفت: فارغ از جناح بندیهای سیاسی و اختلاف نظرها حضور پرشور مردم در پای صندوقهای اخذ رأی توطئه دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران خنثی خواهد شد.

به گزارش انتهاج، دکترحیاتی در نشست با فعالین و جریانها و گروههای سیاسی شهرستان اسفراین اظهار داشت:در شرایطی که دشمن تلاش می کند با تزریق  یاس و ناامیدی مشارکت مردم را در امور کمرنگ کند؛ علی رغم وجود اختلافات و سلایق سیاسی امروز بیش از گذشته نیاز داریم که در کنار هم  در مصاف دشمن قرار گرفته و زمینه مشارکت و همراهی را مهیا کنیم.

حیاتی ادامه داد: مجموعه سیاسی و حاکمیتی کارشان فراتر از گفتمان های سیاسی است ممکن است که برخی ساختار حکومت را قبول نداشته باشند ولی باید در چنین شرایطی با غیرت ایرانی و مشارکت حداکثری پای صندوقهای اخذ رای حضور یابند.

حیاتی افزود: در همین راستا کسانی که این زمینه مشارکت حداکثری را فراهم می کنند و بارقه امید را دردل مردم روشن می کنند؛ فعالین و جریانهای سیاسی شهرستان هستید.

وی گفت: تجربه۴۱ساله انقلاب اسلامی ایران نشان داد که مردم همیشه جلوتر از مسئولین بوده اند و ساختار حکومت را واردمعامله با مشکلات و کاستی های خود نمی کنند و درجشن چهل سالگی انقلاب توطئه های دشمنان نظام را در نطفه خفه کردند.

حیاتی در ادامه گفت: انقلاب اسلامی ایران سرمایه اجتماعی بزرگی است که همه باید در کنار هم در جهت اعتلای این سرمایه اجتماعی گام برداریم.

برخورد با کسانی که بخواهند پولهای کثیف را وارد انتخابات کنند

رئیس ستاد حوزه انتخابات استان خراسان شمالی درادامه با اشاره به دغدغه های مدیران استان در مورد انتخابات پیش رو بیان داشت: با کسانی که بخواهند پولهای کثیف را وارد انتخابات کنند برخورد خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم اعتماد مردم به سخره گرفته شود.

وی گفت: موضع مسئولین استان و شهرستان در انتخابات بی طرفی و قانون مداری بوده و معتقد به حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای اخذ رای هستند .

حیاتی یادآور شد:مسئولین ستادانتخابات استان با تعامل کامل با هیات نظارت،دستگاه قضایی و نیروی های امنیتی و انتظامی در تلاش هستند انتخاباتی آزاد فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی و بر مبنای قانون مداری برگزار کنند.

حیاتی خطاب به جمع حاضر گفت: نوک پیکان انتخابات پیش رو به سمت شما فعالین و جریانهای سیاسی است که با در میان گذاشتن دغدغه های شهرستان و دیدگاههای خود به فرماندار، در جهت رفع چالش ها مسئولین ستاد انتخابات را یاری رسانید.

جوانان محور توسعه کشور

وی با بیان این مطلب که سیاست دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی بر مبنای استفاده از مشارکت همه جریانها و گروهها و احزاب در پیشبرد امور است، گفت: ستاد توسعه مردمی در شهرستانها در حال شکل گیری است که در این ستاد از مشارکت همه گروهها و احزاب و جریانهای سیاسی جهت توسعه شهرستان و استان استفاده خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: تشکیل شورای عالی مشورتی جوانان در استان به دلیل اهمیت استاندار به موضوع جوانان بوده است .

وی گفت:همانظور که در بیانیه گام دوم انقلاب بیان شده است جوانان محور توسعه کشور هستند استان هم برای توسعه نیاز به هم اندیشی با جوانان و دانشجویان دارد.

حیاتی در بخش دیگر سخنان خود به دغدغه های استان در دو بخش اشاره داشت و افزود: توسعه استان و شکل گیری جریانها و گویشها و گفتمانهای سیاسی بر اساس مقررات در کنارهم؛ از دغدغه های استان است.

وی گفت: بین تخریب، توهین و نقد تفاوت وجود دارد، با توهین کنندگان و تخریب کنندگان و برهم زنندگان نظم به شدت برخورد خواهیم کرد.

حیاتی ادامه داد: فضای مجازی فضای جولان دادن برای تخریب و توهین نیست از انتقاد سازنده در چارچوب ضوابط استقبال می کنیم . بنا نیست که در فضای مجازی بی تقوایی و ترور شخصیتها شکل بگیرد .

وی گفت:استان خراسان شمالی جهت توسعه بیش از هر زمان دیگری نیاز به فضای آرام توام با امنیت و آرامش دارد.

وارثان انقلاب باید در محضر خداوند و شهدا پاسخگو باشند

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: بعنوان وارثان انقلاب باید در محضر خداوند و شهدا پاسخگوی رفتارمان بوده و نباید با اظهارنظرهای سیاسی، جناحی و حزبی مصالح کلی نظام را تحت الشعاع قرار دهیم.

دکتر حیاتی تصریح کرد: با توجه به صبغه تاریخی شهرستان اسفراین در انتخابات ادوار گذشته و مشارکت همه گروهها و جریانهای سیاسی، انتظار داریم که در اجرای انتخاباتی قانون مند ستاد انتخابات شهرستان را برای حضور حداکثری مردم پای صندوقهای اخذ رای همراهی کنید.