شهرکرد – رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری از فوت ۱۲۵ نفر در جاده های این استان خبر داد و گفت: بیشترین تصادفات فوتی در جاده های چهارمحال و بختیاری رخ می دهد.

به گزارش انتهاج ، غلامعلی نوربخش با اشاره به اینکه بیشترین حوادث فوتی در جاده های چهارمحال و بختیاری رخ می دهد، اظهار داشت: بر اساس آمار سال جاری ۱۲۵ نفر در تصادفات چهارمحال و بختیاری فوت کردند.

وی با اشاره به اینکه ۹۹ نفر از آمار فوتی در تصادفات جاده ای چهارمحال و بختیاری گزارش شده است ، افزود : ۱۲ نفر در تصادفات جاده های روستایی و ۱۴ نفر در تصادفاتی که در شهرها رخ داده است فوت کردند.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد : بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی از مهمترین علل تصادفات در این ستان به شمار می رود.