بجنورد – فوری ، به گزارش انتهاج بنا به اخبار واصله از منابع خبری موثق بالاخره در جلسه شورای اسلامی شهر بجنورد درخواست بازنشستگی روح الله براتیان شهردار بجنورد پس از بررسی قطعی شد و هم اکنون اعضای شورای شهر بجنورد بدنبال بررسی گزینه های دیگر برای تصدی سمت شهردار بجنورد در ماه های پیش رو هستند.