یزد– واگذاری قسمتی از فضای سبز مناطق پنجگانه شهر یزد به صورت حجمی طی مناقصه عمومی انجام می شود.

به گزارش انتهاج به نقل از خبرگزاری موج یزد، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یزد طی یک آگهی مناقصه عمومی، اعلام کرد: واگذاری جهت حفظ و نگهداری قسمتی از فضای سبز مناطق پنجگانه شهر یزد به صورت حجمی انجام می شود.

این سازمان طی اطلاعیه ای، مهلت خرید و تحویل اسناد را از ۱۳ تا ۲۶ شهریور ماه اعلام کرد.

روابط عمومی این سازمان اعلام کرد: شهروندان جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شهرداری یزد به آدرسyazd.ir مراجعه فرمایند.