یزد- قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم شیرفله درب واحد خرده فروشی صنفی ۳۷ هزار ریال و قیمت مصرف کننده هرکیلوگرم ماست فله ای در ظرف یکبار مصرف درب واحد صنفی ۵۷ هزار است.

به گزارش انتهاج، قیمت هرکیلوگرم شیرخام درب دامداری ۳۰ هزار و ۵۰۰ ریال ، کرایه حمل شیرخام از دامداری تا ایستگاه جمع آوری یا واحدهای صنفی خرده فروشی به ازای هر کیلوگرم ۲۰۰ ریال ، هزینه های خدمات ایستگاه جمع آوری شیر به ازای هرکیلوگرم ۵۰۰ ریال ، کرایه حمل شیرخام از ایستگاه جمع آوری شیر تا درب واحد صنفی یا صنعتی به ازای هرکیلوگرم ۳۰۰ ریال است.

لازم به ذکر است: قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم شیرفله درب واحد خرده فروشی صنفی ۳۷ هزار ریال و قیمت مصرف کننده هرکیلوگرم ماست فله ای در ظرف یکبار مصرف درب واحد صنفی ۵۷ هزار است.

گفتنی است: این تصمیم در کمیته تخصصی بررسی و نظارت بر نرخ شیر وفراورده های لبنی استان گرفته شده و با همکاری و اطلاع رسانی اتحادیه تعاونی دامداران، کلیه ذینفعان و واحدهای تحت پوشش سطح استان ملزم به رعایت قیمتهای مصوب شدند.