یزد_مدیر امور آبفای ابرکوه از لایروبی و حفاری قنات هنشک شهرستان ابرکوه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد : عظیمی گفت : پروژه بهسازی و لایروبی قنات هنشک شهرستان ابرکوه با هدف افزایش تامین آب شرب و بهداشت بخش بهمن انجام گرفته است.
وی اظهارداشت: عملیات انجام شده روی قنات مذکور شامل ۳۵ متر پیشکارکنی ، ۴۰۰متر لایروبی و ۳۰متر طوقه چینی بوده که پس از اجرای پروژه بهسازی قنات هنشک ، آبدهی از ۲.۵لیتر به بیش از ۷ لیتر در ثانیه رسیده است.
وی ادامه داد: برای لایروبی و بهسازی این قنات بالغ بر ۷۵۰ میلیون ریال هزینه شده است.