بجنورد– رییس سازمان دانش آموزی خراسان شمالی گفت: امسال در زمینه خرید و استفاده از لباس فرم دانش آموزی هیچ اجباری وجود ندارد.

به گزارش انتهاج به نقل از مهر ،مجید مصباح اظهار کرد: در سطح مرکز استان خراسان شمالی تعداد ۱۳ تولیدی در زمینه لباس فرم دانش آموزی مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: امسال در زمینه ی خرید و استفاده از لباس فرم دانش آموزی هیچ اجباری وجود ندارد

مصباح همچنین خاطر نشان کرد: در صورت عدم تغییر رنگ لباس فرم از سوی مدیر مدرسه، دانش آموزان می توانند از لباس فرم سال تحصیلی گذشته استفاده نمایند.

رییس سازمان دانش آموزی خراسان شمالی تاکید کرد: تولیدی های لباس فرم امسال تا ۱۰ مهرماه موظف هستند تا نیازهای مرتبط با لباس فرم دانش آموزی را پاسخ دهند.

تعیین نرخ لباس فرم دانش آموزی توسط سازمان های مرتبط

رییس سازمان دانش آموزی خراسان شمالی گفت: برای تعیین نرخ لباس فرم دانش آموزی استان کمیته ای با حضور نماینده تام الاختیار صنعت و معدن، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، خیاطان استان تشکیل شده است که قیمت گذاری لباس فرم را برعهده دارند.

مصباح در زمینه افزایش قیمت لباس فرم استان گفت: علت افزایش قیمت لباس فرم استان نسبت به سال گذشته، گران تر شدن پارچه و ملزومات تولیدی است.

وی همچنین از افزایش حدود ۱۵% نرخ لباس فرم استان نسبت به سال گذشته خبر داد.