یزد- استاندار یزد تاکید کرد: تا قطع کامل زنجیره این بیماری، فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنیم.

به گزارش انتهاج، محمدعلی طالبی در توئیتی اعلام کرد: بعد از رکورد ۴۹۹ بستری کرونا در بیمارستان‌های استان یزد در اوایل فروردین، این آمار با کاهش مستمر، برای اولین بار به زیر ۱۰۰ نفر رسید و از این رو لازم است فاصله‌گذاری اجتماعی همچنان رعایت شود.

وی اظهار داشت: حفظ این موفقیت بزرگ عزم جدی می‌خواهد و خطر را از خود دور ندانیم.

وی اظهار کرد: تا قطع کامل زنجیره این بیماری، فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنیم.