ساری – رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی ،آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران گفت : مازندران رتبه اول تولید مرغ و صادرات آن را برعهده دارد.

به گزارش انتهاج ، امیر میران در کمیسیون تخصصی کشاورزی با اشاره به تولید مرغ در استان اظهار کرد : مازندران رتبه اول تولید مرغ و صادرات آن را برعهده دارد و باید از ظرفیت آن استفاده کرد.

وی با اشاره به ذخیره سازی مرکبات برای شب عید افزود : ظرفیت ذخیره سازی برای مرکبات در استان وجود دارد و باید امکانات آن توسعه یابد.

وی با بیان اینکه هزینه های تمام شده تولیدات کشاورزی در استان و کشور ما قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست ، تصریح کرد: زمانی خدمات و حمایت و دولتی به کشاورزان ارائه می شود و اکنون بنگاه کشاورزی تبدیل به بانک شده است.

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران به سهمیه سوخت واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: باید اجازه ذخیره سازی سوخت به واحدهای تولیدی داده شود و نباید سهمه آنان کم شود.