یزد- در حکمی صادره از سوی اصغر ریاضتی مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد، سید جلیل موسوی به عنوان مجری طرح های مهم آب و فاضلاب استان یزد معرفی شد.

به گزارش انتهاج، در این حکم آمده است: با عنایت به عملکرد مطلوب و شایستگی های جنابعالی در مسئولیت های محوله در حوزه آب و فاضلاب روستایی، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۲۸/۵/۹۹ بمدت دو سال بعنوان مجری طرح های مهم آب و فاضلاب استان منصوب می گردید. انشاا… با استفاده از منابع موجود و اختیارات مرتبط و با بهره گیری از همه توان خود و همکاران پرتلاش این حوزه در پیشبرد اهداف شرکت موفق و موید باشید.

بدیهی است تداوم در پست سازمانی منوط به اجرای دقیق شرح وظایف و تحقق اهداف ابلاغی که بصورت مشروح متعاقباً اعلام می گردد می باشد. ارائه برنامه های عملیاتی، حصول اهداف و گزارش عملکرد در بازه های زمانی تعیین شده مورد انتظار می باشد.

به گزارش روابط عمومی، در ادامه پیام بیان شده است: از خداوند منان توفیق روز افزون شما را در خدمت به میهن عزیز اسلامی خواستارم.