به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- مجری طرح چغندرقند کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال توسعه کشت مکانیزه برای ارتقاءسطح تولید این محصول راهبردی در کشور است.