به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد– ایرنا- توجه به زیرساخت های توسعه ای روستایی دردولت یازدهم و دوازدهم به منظور پاک کردن محرومیت زدایی از چهره روستاها به عنوان محور توسعه خراسان شمالی موجب شد تا اعتبار این مناطق در هشت سال گذشته ۸ برابر شود.