یزد- مدیر دادگستری میبد گفت: محل مناسب برای ورزش و دوچرخه سواری بانوان میبد ایجاد می شود.

به گزارش انتهاج، علیرضا حسین بیگی افزود: با توجه به دوچرخه‌سواری بانوان در ساعت‌هایی از شب در سطح محله‌های شهر و حاشیه‌هایی که به همراه دارد طی نامه‌ای به شورای تامین خواسته ‌شد تا مکانی مناسب برای دوچرخه سواری بانوان ایجاد شود.

وی با اشاره به لزوم برخورد با هنجارشکنی ادامه داد: اگر افرادی به عنوان دوچرخه‌سواری خواسته‌باشند کشف حجاب کنند هنجارشکنی محسوب شده و با آنها برخورد می‌شود.

این مسئول در ادامه اظهار داشت: اگر بانوان واقعا خواستار ورزش کردن باشند باید مکان‌هایی برای آنها در سطح شهر در نظر گرفته‌شود.

مسئول حوزه فرهنگی شهرداری میبد نیز گفت: مسیر پیاده روی بوستان بانوان در پارک بهاران تمیز و نقاشی شده و برای استفاده بانوان از این فضا برای دوچرخه سواری و ورزش در حال آماده‌شدن است.

سمیه مرادی افزود: در پارک غدیر هم که درحال بازآفرینی است مسیری برای دوچرخه‌سواری بانوان در نظر گرفته می‌شود.