بجنورد– به گزارش انتهاج به نقل از مهر، پیش از ظهر یک شنبه در جلسه رسمی شورای شهر بجنورد که با حضور مدیر کل امور شهر و شوراهای استانداری خراسان شمالی برگزارشد، محمد مهدی خاکشور با رای هفت عضو این شورا به عنوان سرپرست شهرداری بجنورد انتخاب شد.

جلسه شورای اسلامی شهر بجنورد در حالی برگزار شد که مهدی محمدی رئیس شورای شهر در مرخصی به سر می برد و از هشت عضو حاضر در این جلسه تنها یک نفر با انتخاب خاکشور به عنوان سرپرست شهرداری مخالفت داشت.

لازم به ذکر است، محسن تیمورزاده، عباس نقیب، محمدعلی کشمیری و محمد مهدی خاکشور چهار نامزد پیشنهادی برای انتخاب به عنوان سرپرست شهرداری بجنورد بودند.

گفتنی است، محمد مهدی خاکشور پیش از این معاونت خدمات شهری شهرداری بجنورد را بر عهده داشته است.