خراسان شمالی- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی با بیان اینکه محور بجنورد- آشخانه که از بامداد یکشنبه 24فروردین ماه سال جاری به علت رانش زمین مسدود شده بود از بازگشایی این محور در فردا دوشنبه اول اردیبهشت ماه خبر داد.

خراسان شمالی- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی با بیان اینکه محور بجنورد- آشخانه که از بامداد یکشنبه ۲۴فروردین ماه سال جاری به علت رانش زمین مسدود شده بود از بازگشایی این محور در فردا دوشنبه اول اردیبهشت ماه خبر داد.

به گزارش انتهاج، شهامت با بیان اینکه بارندگی ها سبب رانش زمین دردو مقطع  محور بجنورد-آشخانه در محدوده مملجه تا خندقلو شده بود، ۱۵۰ متر از مسیر، فاصله ۱۵کیلومتری بجنورد و حدود۷۰متر در محدوده خندقلو دچار رانش زمین و خسارت شد.

وی ضمن تشکر از تلاش شبانه روزی و تجمیع امکانات راهداری  وپیمانکار باند دوم، این محور را از مسیرهای مهم کشور و استان برشمرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان شمالی ادامه داد: درسال ۹۸ بالغ بر  شش میلیون و ۲۰۰ خودرو از این محور عبور کرده است که با توجه به بالا بودن میزان تردد در مسیر مذکور سرعت دادن به انجام کارهای مربوط به بازگشایی محور مورد تاکیدمدیریت بحران استان قرار گرفت.

شهامت  اظهار کرد: برای سرعت دادن به کار مرمت این محدوده تخریب شده، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیزددر استان حضور و از محل بازدید کرد و با تاکید ایشان هماهنگی های لازم برای تسریع در اجرای کارها انجام شد.

وی در انتها عنوان کرد: باتوجه به جلسه برگزار شده در دفتر فنی استانداری خراسان شمالی مقرر شد مشاور طرح باند دوم نسبت به مطالعه محدوده رانش و طول ۱۰کیلومتری مسیر که شرایط جنس خاک مستعد رانش و ریزش است اقدام کنند و اقدامات انجام شده صرفاً جهت پایدار سازی موقت و بازگشایی مسیر به اجرا در آمده است.