به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- طرح چهارخطه محور بجنورد- جنگل گلستان ( موسوم به جاده مرگ ) به عنوان تنها محور ارتباطی اصلی خراسان شمالی با استان های شمالی کشور با گذشت ۱۳ سال به دلیل کمبود اعتبار همچنان ناتمام مانده است.