به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛

سیدجواد سیدالموسوی روز شنبه در نشست با معاون بازرسی و رسیدگی به تتخلفات سازمان حمایتی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایران اظهار داشت: بازرسی و نظارت پیش از این تشکیلات سازمانی داشت، اما در این سال ها به جای اینکه این ساختار تقویت شود و امکانات بیشتری در اختیار قرار گیرد، کوچک شده است.

وی افزود: این سازمان همزمان با سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شد اما با فراز و نشیب ها به جایی رسیده است که اکنون شیر بی یال و دمی است که قدرت ندارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: به یقین اگر نظارت ها تقویت شود، منفعت معنوی که همان اعتماد مردمی است به دنبال دارد و البته منفعت مادی هم خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اگر پرونده های تخلف درست بررسی شود و مورد رسیدگی قرار گیرد، شاهد منفعت اقتصادی و مالی از قبل جلوگیری از تخلف ها خواهیم بود.

وی افزود: تحریم های ظالمانه بر مردم اعمال شده و سبب تگناهای معیشتی برای مردم است، در این میان یک سری عوامل داخلی هم مزید بر علت شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: اگر قرار است ساختار بازرسی و نظارت در قالب معاونت باشد، باید شمار نیروها افزایش یابد.

بیداد احتکار خانگی در استان

سرپرست معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی هم در این نشست به مشکل احتکار خانگی در استان اشاره کرد و گفت: احتکار خانگی در استان بیداد می کند.

مهرداد داوودزاده اظهار داشت: متاسفانه ترس از گرانی سبب شده تا مردم بیش از نیاز خود، کالا و اجناس خریداری و در خانه دپو کنند.

وی درباره تامین کالاهای اساسی در استان گفت: اکنون شکر، برنج و روغن به میزان مناسب در استان تامین شده و در حال توزیع است.