یزد- مدیر کل میراث فرهنگی یزد گفت: باید در تبدیل روستاها به شهرها دقت شود تا هویت معنایی و تاریخ آن روستا حفظ شود، این اتفاق به هویت فرهنگی و تاریخی روستاها آسیب می زند.

به گزارش انتهاج، سید مصطفی فاطمی افزود: روستاها هویت های فرهنگی و اجتماعی و ساختار های فیزیکی خاصی دارد که بیشتر آنها در طی هزاران سال معنا پیدا کرد و شکل هویت روستایی به خود گرفت و تبدیل آن از یک واحد روستایی به واحد شهری باعث دگرگونی در ساختار هویتی آن می شود.

وی  اظهار کرد: وقتی در رابطه با یک شهر و ساختار آن صحبت می کنیم، منظور یک واحد اجتماعی و سیاسی است که فعالیت های جمعیتی و فیزیکی درون آن اتفاق می افتد. این یک تعریف کلی از شهر است ولی در کشور ایران شهرها معنای دیگری به خود گرفته است، مخصوصا زمانی که روستاها به شهر تبدیل می شود.

فاطمی با اشاره به اینکه به تازگی چند روستای استان یزد از جمله مجومرد شهرستان اشکذر و خرانق  شهرستان اردکان به شهر تبدیل شد، اظهار کرد: خرانق یک هویت تاریخی بخشی از مردم  حاشیه بیابان های  ایران است که چگونه در یک اقلیم خشک بیابانی زندگی را در طول ادوار مختلف تاریخی حفظ کرده و امنیت را برای خود به ارمغان آوردند.

وی اضافه کرد: شهری که ساختار قلعه ای دارد و کشاورزی مردم این خطه نمایانگر حفظ زندگی در بیابان است و کاروانسرای کنار آن نشانگر خدمات دهی به مسافران و بهره گیری از تاجرانی است که از آن مسیر عبور می کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی یزد افزود: تبدیل این منطقه به شهر نباید باعث حذف هویت تاریخی و فرهنگی آن شود، در سایر روستاهایی که به شهر تبدیل شد، شاهد این آسیب بودیم، مثل بافق و شاهدیه، شهرداری ها عاملی شدند برای حذف هویت های فرهنگی و ساخت اتوبان، جاده، خیابان و نظایر این ها، با این اوصاف شهرهایی که به تازگی ایجاد می شود باید با نگاه تاریخی به آن ها نگاه کرد.

فاطمی ادامه داد: ذهنیتی که از توسعه شهرها در کشور ما وجود دارد، تبدیل آن به ساختارهای نوین شهری است که همه این ها در قالب جدول کشی ها و پارک های مدرن و ساختمان های بلند تبلور پیدا می کند و حتی برخی وجود پل و زیرگذر را جز و ساختار شهر می دانند در حالی که برای روستاهایی که به تازگی به شهر تبدیل می شود این ضرورت احساس نمی شود.

وی تاکید کرد: باید در تبدیل روستاها به شهرها دقت شود تا هویت معنایی و تاریخ آن روستا حفظ شود، این اتفاق به هویت فرهنگی و تاریخی روستاها آسیب می زند.

فاطمی گفت: داشته های شهری در شهرها آن چیزی است که از گذشتگان به یادگار مانده است، مثلا المان یزد میدان امیرچخماق است که در واقع یک معنای واحد برای این شهر است بلوارها، مترو، پل ها، تونل ها و حتی پارک ها هویت های شهری نیستند، مثلا پارک کوهستان هیچ وقت المان یزد نمی شود، در صورتی که پارک زیبایی است و نیاز شهر محسوب می شود.