به گزارش انتهاج به نقل از ایرنا؛بجنورد-ایرنا- دکتر محمد شجاع با حکم معاون وزیر رییس سازمان بهزیستی کشور به عنوان مدیرکل جدید بهزسیتی خراسان شمالی منصوب شد.