اسفراین– در شش ماهه اول امسال بیش از ۹ هزار شهروند اسفراینی در بخش رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین پذیرش شدند.

به گزارش انتهاج ، مسئول بخش رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین با بیان اینکه در شش ماهه اول امسال ۹ هزار و ۱۲۷ بیمار در این بخش پذیرش شده اند گفت : از این تعداد واحد سونوگرافی با پذیرش ۷ هزار و ۲۴۸ بیمار بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

سمانه رجایی تعداد مراجعین به واحد مامو گرافی را ۲۲۴ بیمار و سی تی اسکن را ۲ هزار و ۲۶۲ بیمار عنوان کرد و افزود: شهروندان می توانند برای دریافت نوبت سونوگرافی ، ماموگرافی و سی تی اسکن با تزریق روزانه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ اقدام نمایند.

وی گفت : نوبت دهی رادیولوژی و سی تی اسکن بدون تزریق به صورت لحظه ای در همان روز انجام می شود.

مسئول بخش رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین تعداد دستگاه های موجود در این بخش را شش دستگاه عنوان کرد و افزود : دستگاه سی تی اسکن ، ماموگرافی؛ سونوگرافی، رادیولوژی‌دیجیتال ، رادیولوژی‌پرتابل و یک دستگاه رادیولوژی آنالوگ برای پذیرش بیماران در این بخش مهیا شده است.

  • منبع خبر : وبدا