اسفراین - رئیس میراث فرهنگی اسفراین از آغاز بکار مرمت حمام تاریخی روستای حصاری گازرانی خبر داد.

عبدالله سهرابی در گفت و گو با خبرنگار انتهاج گفت: مرمت حمام تاریخی حصاری گازرانی که در سال ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال از سر گرفته شد.

وی افزود: این حمام شبیه بسیاری از حمامهای سنتی ایرانی، به صورت نیمه زیرزمینی احداث و از چندین بخش شامل درب ورودی، سربینه، میاندر، گرمخانه، خزینه و مخازن آب گرم و سرد تشکیل شده است.

سهرابی خاطرنشان کرد : قدمت این حمام تاریخی مربوط به اواخر قاجار و اوایل پهلوی است و در سالهای اخیر، چندین نوبت مرمت شده است.

روستای حصاری گازرانی از توابع بخش مرکزی اسفراین و در دهستان آذری قرار گرفته است.