اسفراین– صبح روز سه شنبه  ۱۴ دانش آموز دختر مقطع ابتدایی روستای دهنه اجاق دچار مسمومیت شدند که اکنون حال عمومی همه آنها خوب است.

به گزارش انتهاج، رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین با بیان اینکه صبح امروز ۱۴ دانش آموز دختر مقطع ابتدایی با گاز مونوکسید کربن در مدرسه روستای دهنه اجاق دچار مسمومیت شدند گفت : بلافاصله این دانش آموزان به مرکز خدمات جامع سلامت دهنه اجاق منتقل و با ۳ آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین اعزام شدند.

دکتر اسحق ایلدرآبادی افزود : علت مسمومیت مشکل در سیستم موتورخانه مدرسه بوده است.

وی با اشاره به اینکه حال عمومی همه این دانش آموزان خوب است گفت : به جز دو نفر از آنها که هم اکنون تحت درمان هستند ،مابقی دانش آموزان از بیمارستان مرخص شده اند.

  • منبع خبر : وبدا