با قرمزشدن وضعیت کرونا درشیروان، محدودیت ها دور اغلب مشاغل هم خط قرمزی کشید و صاحبان برخی مشاغل را خانه نشین و کارو بار آنها را با رکود مواجه کرد.
براین اساس قطعا مشکلاتی به مشکلات آنها اضافه شده،اما خبرنگار انتهاج سری به تولیدکنندگان شهرک صنعتی شیروان زد تا پای صحبت تولیدکنندگان شیروانی و مشکلات غیرکرونایی آنها بپردازد.
یکی از کارآفرینان خطاب به خبرنگار انتهاج گفت: عدم وجود مواداولیه در استان یکی از دغدغه های اصلی ماست.
وی از دردسرهای پیداکردن و خرید مواداولیه برایمان صحبت کردو ادامه داد: جدای از مشکل قبلی مسیر ورودی به شهرک صنعتی شیروان اصلا مناسب نیست و نور کافی در حاشیه جاده وجودندارد، امنیت شهرک پایین است و هیچ بودجه ای برای رونق کسب و کارمان اختصاص نمی دهند که سودی پایین داشته باشد.
این کار آفرین جوان که سالهایی از عمرش را در دانشگاه سپری کرده وبعلت نبود کار مناسب خودش اقدام به ایجاد کار کرده ادامه داد: با دردسرها و مسائل کاری، محصول را تولید و وارسال می کنیم تا به دست مشتریهای استانهای دیگر برسد، اما مسئولیت آسیب های وارده حین ارسال به بار را ارگان مربوطه گردن نمیگیرد و خسارتش را خودمون می دهیم.
پس از شنیدن دردودل کارآفرینان، خبرنگار انتهاج شیروان عازم مرکز استان شد تابا سیاوش وحدت رئیس شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت وگویی با محوریت مشکلات تولیدکنندگان شهرک صنعتی شیروان داشته باشد.
سیاوش وحدت درخصوص مشکل تولید مواد اولیه کارآفرینان و تولیدکنندگان گفت: از آنجایی که تنوع صنایع در استان ما زیاد است و تولید مواداولیه تمامی صنایع دراستان امری غیرمنطقی می باشد، تولیدکننده بایستی مواداولیه خودرا باتوجه به برنامه مدیریتی خود از استانهای مجاور یا سایر استانها مهیا کند.
وحدت اضافه کرد: تولیدکنندگان بایستی مرسولات خودرا درصورت شکستنی بودن، لیبل گذاری کنند و حین ارسال به مسئول مربوطه اطلاع دهند تا از ضررو زیان احتمالی جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: درسال۱۴۰۰ مناقصه ای مبنی بر تعریض و آسفالت کردن جاده ورودی و نیز داخل شهرک گذاشتیم و برنده مناقصه هم مشخص شده و کارهای اولیه آن در دست اجرااست و تا۵ماه دیگر این اقدام عملی می گردد.
طی برآوردهای صورت گرفته حدود۶میلیارد تومان برای آسفالت و نزدیک به۸۰۰ میلیون تومان برای روشنایی شهرک و جاده ورودی اختصاص دادیم.

خبرنگار:فاطمه طالبی