کرج – استاندار البرز گفت : جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید پشت درهای بسته برگزار شود و مصوبات باید با حضور مالکان به صورت شفاف بیان شود.

به گزارش انتهاج ، عزیزالله شهبازی در جلسه توجیهی کمیسیون ماده ۱۰۰ با بیان اینکه اعضای این کمیسیون مسئولیت خطیر و دشوار قضاوت را بر عهده دارند، اظهار کرد: اعضای این کمیسیون باید در صورت بی دقتی در تصمیم گیری ها پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر وظیفه شناس بودن اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰، افزود : اجرای طرح تفصیلی در تمامی شهرهای استان ضروری است، و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ موظف به رعایت قانون هستند.

استاندار در ادامه گفت : شاید گاهی از شما خواسته شود که چشم بر تخلفات ببندید تا از قِبَل آن مزایایی نصیب دیگران شود اما این کار غیرقانونی است و نباید بر چشم بر تخلفات بست.

وی با بیان اینکه کسی حق ندارد زودتر از ساعت ۴ در جلسات این کمیسیون شرکت کند، افزود: ما ماشین امضا نیستیم و در مقابل آنچه که به واسطه امضای ما رقم می خورد باید پاسخگو باشیم.

استاندار البرز در بخش دیگری بر آموزش اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید کرد و گفت: بسیاری از تصمیم گیری های نادرست به دلیل عدم آگاهی صورت می گیرد.

شهبازی با بیان اینکه بر روند برگزاری کمیسیون ماده ۱۰۰ نظارت دارم، گفت: همچنین ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز در استان باید مورد توجه ویژه باشد.

وی ابراز امیدواری کرد در نشست بعدی متولیان اعلام کنند میزان درآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰ در استان کاهش یافته است.

استاندار البرز در پایان خطاب به شهرداری های استان درباره وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز، گفت: برای جلوگیری از تخلف در ساخت‌وسازها پلیس ساختمان فعال تر شود، فرمانداری ها نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند.