مصوبه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» بصورت قاطع از مجلس جمهوری اسلامی ایران رای گرفت و شورای نگهبان هم آن را غیر متعارض با شریعت و قانون اساسی تشخیص داد.

در باب جزئیات این طرح میشود نکاتی را عرضه کرد؛

طرح  اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، امکانات صنعت هسته‌ای کشور را تقویت کرده و جلوی یاوه گویی‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان گرفته شود.

بر اساس این طرح سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند.

دولت موظف است بر اساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرفمدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

پس از ۳ ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آن‌ها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.

به گفته نمایندگان مجلس، تصویب این طرح در راستای واکنش به تروریسم دولتی و جهش و رشد صنعت هسته‌ای و توقف نظارت فرار پروتکل الحاقی صورت گرفته است.

مخالفین این طرح با بیان تنش زا بودنش سعی در تخطئه و خدشه آن دارند حال آنکه دلایلی وجود دارد که نشان میدهد که اتفاقا این طرح تنش زداست.

از مخالفین می‌پرسیم اگر شما برجام را اقدامی تنش زدا میدانید آیا از خاطر برده اید که این اتفاق زمانی افتاد که غنی سازی کشور به ۲۰ درصد رسیده بود ؟

برجام را اگر بتوان یک اقدام تنش زدایانه دانست باید دقت کرد که این اتفاق از زیر بوته به عمل نیامد.

بلکه غرب با ملاحظه توانمندی ۲۰ درصدی ایران در غنی سازی اورانیوم چاره ای به جز عقب نشینی ندید و در نتیجه تن به تنش زدایی داد.

فلذا منطق مخالفین این مصوبه خود متناقض است.

اما از اساس راهبرد مذاکره و باقی ماندن در برجام خود تنش زاست.

در دوره بعد از برجام بیشترین و فراوان ترین انواع تحریم ها بر ما تحمیل شد، فرمانده ارشد نظامی ما بصورت رسمی از طرف آمریکا ترور شد و بیش از هر زمان دیگری به درگیری نظامی نزدیک شدیم.

حال چگونه میشود از برجام و مذاکره بعنوان امری تنش زدا یاد کرد در حالی که بعد از برجام شاهد عمیق ترین انواع تنش بوده ایم؟

این مصوبه در هر حال برد است.

در وضعیت پر تحریم و پر تنش امروز ایران این مصوبه منجر میشود که در مذاکرات و مباحثه های احتمالی جمهوری اسلامی ایران اهرم فشاری به نام غنی سازی ۲۰ درصد را دوبارتا احیا کند.

فلذا اگر قرار به مذاکره ای هم باشد این مصوبه اتفاقا مذاکره را با دست پر مذاکره کنندگان پیش میبرد.

اگر هم قرار باشد که مذاکره ای صورت نگیرد چیزی تغییر نخواهد کرد! برجام قرار بود تمام تحریم ها را از میان بردارد اما ما امروزه شاهد گسترده ترین انواع تحریم ها هستیم.

پس عملاً تحریم ها سر جایشان هستند.

در این وضعیت بقای برجام یعنی بودن تحریم ها بدون داشتن انرژی هسته ای اما با عمل به مصوبه اخیر هر چند همین تحریم ها سر جایشان میمانند اما لااقل خودمان را برای هیچ و پوچ محروم از انرژی هسته ای نمی‌کنیم.

این مصوبه لااقل یک پله بالاتر از شرایط فعلی قرار دارد چون در این شرایط هم تحریم هستیم و هم هسته ای نداریم اما با عمل به مصوبه هر چند تحریم ها پا بر جا اند اما لااقل تکاپوی هسته ای خود را از سر خواهیم گرفت.

فلذا این مصوبه از هر نظر برد است.