به گزارش انتهاج، خداد غریب‌پور معاون وزیر صمت به منظور بررسی وضعیت معدن آلبلاغ وارد اسفراین شد.

غریب پور از کارخانه فولاد اسفراین بازدیدی خواهد داشت.