اسفراین - خداداد غریب‌پور معاون وزیر صمت ساعاتی پیش وارد اسفراین شد.

به گزارش انتهاج، خداد غریب‌پور معاون وزیر صمت به منظور بررسی وضعیت معدن آلبلاغ وارد اسفراین شد.

غریب پور از کارخانه فولاد اسفراین بازدیدی خواهد داشت.