ایلام – رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام گفت: تردد وسایل نقلیه شخصی از پل زائر به سمت پایانه مرزی مهران ممنوع شده است.

به گزارش انتهاج، سرهنگ ابوالفضل کهزادی افزود: به منظور مدیریت بهتر ترافیک در شهر مهران از تردد وسایل نقلیه شخصی زوار از پل زائر به سمت پایانه مرزی جلوگیری می شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت ترآفیک درمهران افزود:ترافیک هم اکنون در شهر مهران روان و عادی و مشاهدات میدانی حاکی از افزایش لحظه به لحظه ورود زائرین به مرز مهران می باشد.

سرهنگ کهزادی در ادامه به اعمال محدودیت های ترافیکی در سایر معابر شهر مهران اشاره و خاطرنشان کرد:باهدف تسهیل در عبور و مرور و روانسازی ترافیک در کلیه خیابان ها و کوچه های منتهی به پل زائر با نصب موانع فیزیکی محدودیت های دائمی اجرامی شود.

رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی استان درپایان اضافه کرد:درهمین راستا ورود انواع کامیون و وسایل نقلیه سنگین به داخل شهر مهران ممنوع و این قبیل وسایل نقلیه بایستی از کمربندی ها استفاده کنند.

  • منبع خبر : مهر