استاندار یزد گفت: تأمین خط دوم انتقال آب به استان یزد به طور مشترک با استان اصفهان از بهشت‌آباد انجام شود، اما منبع تأمین آب تغییر کرده است.

به گزارش انتهاج، محمد علی طالبی استاندار یزد گفت: ابتدا قرار بود تأمین خط دوم انتقال آب به استان یزد به طور مشترک با استان اصفهان از بهشت‌آباد انجام شود، اما منبع تأمین آب تغییر کرده و قرار است از منبع دیگری انجام شود که امیدواریم با همدلی و همراهی همگان بتوانیم مجوزهای قانونی لازم را برای این مهم بگیریم.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: در بحث انتقال آب مسئله پنهان و پوشیده‌ای وجود ندارد و نیاز ما به آب کاملا مسجل است و تمام فعالیت‌های انجام شده در این زمینه نیز منطبق بر سیاست‌های ملی است.